Category Archives: Chụp ảnh

Những nguyên tắc căn bản khi chụp lia máy

Chụp lia máy thu lại cảnh tượng vật thể chuyển động vào bức ảnh. Như...