5 bước để lập bản kế hoạch marketing nổi bật từ Hubspot

Bạn có xem xét kỹ chiến lược tiếp thị của nhóm hàng năm không?

Bạn nên. Kế hoạch marketing hàng năm giúp bạn thiết lập kế hoạch marketing của mình đúng hướng để biến các mục tiêu kinh doanh của công ty bạn thành hiện thực. Hãy coi đó là một kế hoạch cấp cao định hướng cho các chiến dịch, mục tiêu và sự phát triển của nhóm bạn.

Nếu không có một cái, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn – và gần như không thể đưa ra một con số trong ngân sách mà bạn cần để đảm bảo cho trong suốt một năm nếu bạn không có một kế hoạch.

Hãy nhớ rằng có nhiều biến thể đối với kế hoạch tiếp thị bạn cần, tùy thuộc vào ngành của bạn và mục tiêu của nhóm tiếp thị của bạn. Để giúp việc tạo kế hoạch của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách những gì cần đưa vào kế hoạch của bạn.

Để bắt đầu, hãy đi sâu vào cách tạo một kế hoạch marketing và sau đó xem xét những gì bên trong một kế hoạch tiếp thị cấp cao.

1. Tiến hành phân tích tình huống

Trước khi bạn có thể bắt đầu với kế hoạch marketing của mình, bạn phải biết tình hình hiện tại của mình.

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của bạn là gì? Tiến hành phân tích SWOT cơ bản là bước đầu tiên để lập một kế hoạch marketing.

Ngoài ra, bạn cũng nên có sự hiểu biết về thị trường hiện tại. Làm thế nào để bạn so sánh với đối thủ cạnh tranh của bạn? Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn thực hiện bước này.

Tiến hành phân tích tình huống trước khi lên kế hoạch tiếp thị

Suy nghĩ về cách các sản phẩm khác tốt hơn sản phẩm của bạn. Ngoài ra, hãy xem xét những lỗ hổng trong cách tiếp cận của đối thủ cạnh tranh. Họ đang thiếu những gì? Bạn có thể cung cấp những gì sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh? Hãy nghĩ về những gì khiến bạn khác biệt.

Trả lời những câu hỏi như thế này sẽ giúp bạn tìm ra khách hàng của mình muốn gì, điều này đưa chúng ta đến bước thứ hai.

2. Xác định đối tượng mục tiêu của bạn

Khi bạn đã hiểu rõ hơn về thị trường và tình hình của công ty, hãy đảm bảo rằng bạn biết đối tượng mục tiêu của mình là ai.

Nếu công ty của bạn đã có sở thích, nhu cầu của người mua, thì bước này có thể chỉ có nghĩa là bạn phải tinh chỉnh tình hình hiện tại của doanh nghiệp mình.

Nếu bạn không có đối tượng người mua, bạn nên tạo một nhóm đối tượng phù hợp. Để làm được điều này, bạn có thể phải tiến hành nghiên cứu thị trường.

Xác định đối tượng mục tiêu của bạn

Nhân vật người mua của bạn nên bao gồm thông tin nhân khẩu học như tuổi, giới tính và thu nhập. Tuy nhiên, nó cũng sẽ bao gồm thông tin tâm lý học như vấn đề cần giải quyết và mục tiêu. Điều gì thúc đẩy khán giả của bạn?. Họ có những vấn đề gì mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể khắc phục?

3. Viết mục tiêu THÔNG MINH

Bạn không thể cải thiện ROI của mình trừ khi bạn biết mục tiêu của mình là gì.

Sau khi bạn đã tìm ra tình hình hiện tại và biết đối tượng của mình, bạn có thể bắt đầu xác định các mục tiêu thông minh của mình .

Các mục tiêu thông minh là cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Điều này có nghĩa là tất cả các mục tiêu của bạn phải cụ thể và bao gồm khung thời gian mà bạn muốn hoàn thành.

Ví dụ: mục tiêu của bạn có thể là tăng 15% số người theo dõi trên Instagram trong ba tháng. Tùy thuộc vào mục tiêu tiếp thị tổng thể của bạn, điều này phải phù hợp và có thể đạt được. Ngoài ra, mục tiêu này là cụ thể, có thể đo lường và có thời hạn.

Viết mục tiêu THÔNG MINH

Trước khi bắt đầu bất kỳ chiến thuật nào, bạn nên viết ra mục tiêu của mình. Sau đó, bạn có thể bắt đầu phân tích chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Điều đó đưa chúng ta đến bước số bốn.

4. Phân tích chiến thuật của bạn

Tại thời điểm này, bạn đã viết ra các mục tiêu của mình dựa trên đối tượng mục tiêu và tình hình hiện tại.

Bây giờ, bạn phải tìm ra chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, hãy tập trung vào các kênh và mục hành động phù hợp.

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng 15% người theo dõi trên Instagram trong ba tháng, thì các chiến thuật của bạn có thể bao gồm tổ chức một chương trình tặng quà, phản hồi mọi bình luận và đăng ba lần trên Instagram mỗi tuần.

Phân tích chiến thuật của bạn

Khi bạn biết mục tiêu của mình, việc nghĩ ra một số chiến thuật để đạt được những mục tiêu đó sẽ trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, trong khi viết các chiến thuật của mình, bạn phải ghi nhớ ngân sách của mình, điều này sẽ đưa chúng ta đến bước thứ năm.

5. Đặt ngân sách của bạn

Trước khi bạn có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ ý tưởng nào mà bạn đã nghĩ ra trong các bước trên, bạn phải biết ngân sách của mình.

Ví dụ: chiến thuật của bạn có thể bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu bạn không có ngân sách cho việc đó, thì bạn có thể không đạt được mục tiêu của mình.

Trong khi viết ra các chiến thuật của mình, hãy nhớ ghi lại ngân sách ước tính. Bạn có thể bao gồm thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi chiến thuật ngoài các tài sản bạn có thể cần mua, chẳng hạn như không gian quảng cáo.

Bây giờ bạn đã biết cách tạo kế hoạch marketing của mình, hãy đi sâu vào các yếu tố mà kế hoạch marketing cấp cao cần bao gồm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *